.:: تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود - تمدید مهر خروج دانشجوها ::.

راهنمای آنلاین مهاجرت به روسیه
کانال های ما

تمدید مهر خروج دانشجوها


تمدید مهر خروج دانشجوئی برای دانشجویانی که گذرنامه آنان ممهور به مهر خروج دانشجویی لغایت 1399/06/31 میباشد

با عنایت به استمرار شیوع کووید 19 در اکثر کشورهای جهان، به اطالع می رساند برخی کشورها در ادامه اجرای پروتکل های بهداشتی هرگونه ورود و سفر به کشور خود را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعالم داشته و تأکید نموده اند برای دانشجویان خارجی کالس های درسی و آموزشی به صورت آنالین برگزار میگردد. بر این اساس به منظور تسهیل در تمدید مهر خروج دانشجویی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که بیش از چهار ماه از تاریخ بازگشت آنان به کشورمان میگذرد و موفق به خروج از کشور نگردیده اند، مذاکرات و رایزنیهای گسترده و سازنده ای با مسئولین ذیربط به عمل آمد که در نهایت پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با تمدید مهر اجازه خروج دانشجویی قبلی بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراجع ذیربط تا تاریخ 1399/12/01 موافقت نمود و این موضوع به مبادی خروج از کشور اعلام گردیده است. خاطرنشان می سازد براساس مقررات موجود، حداقل مدت زمان اقامت در کشور محل تحصیل برای تطبیق ارزشیابی مدارک خارجی دانشجویان دو سوم مدت تحصیل آنها میباشد و الزم است دانشجویان این مقررات را که در سامانه های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع رسانی شده است مدنظر قرار دهند.

همچنین تأکید میگردد که کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور قبل از اتمام مهلت قانونی اقامت خود در کشور های مربوطه نسبت به مراجعت به دانشگاه محل تحصیل خود اقدام نمایند.

اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه


گروه بین المللی ستاره داوود با استفاده از متخصصین رشته های مختلف توانسته است گامی بلند برای ارائه خدمات؛ تحصیلی؛ حقوقی ؛ تجاری ؛ ورزشی و غیره در کوتاه ترین زمان ممکن با اطمینانی مثال زدنی و هزینه ای اندک بردارد. ستاره داوود یک گروه چند ملیتی است که در تمامی جهان دارای دفاتر فعال و به مرکزیت کشور روسیه قرار دارد. 

 

منوها

تماس با ما
  روسیه ، اوورالسکایا ، ساختمان ۱ دفتر شماره ۳۳۳
 

4339 246 (960) 7+ (روسیه خط اول)

6097 225 (950) 7+ (روسیه خط دوم)

354 441 (572) 48 + (لهستان)

 

  info@davidstar.net
ما را دنبال کنید :          
© حقوق کپی برداری برای تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا